USLUGE

Materijali, tehnologije i procesi rada.

Početna faza svakog posla.

Početna faza svakog projekta koja zahtjeva savršen spoj kreativnosti i tehničkog znanja. Naš tim je tu da Vam pomogne u realizaciji i razradi ideja, kao i da posavetuje pri izboru metoda i materijala pri izradi.

Softver i tehnologija.

Radimo sa Adobe, Autodesk i McNeel softverom koji predstavlja standard u kreiranju digitalnog, štampanog, video i drugog sadržaja, kao i u vizualizaciji i 3d modelovanju industrijskih modela.

Balans između brzine i ekonomičnosti.

Dvije najzastupljenije tehnologije štampe. Digitalna laserska štampa omogućava brzu realizaciju malih do srednjih tiraža. Ofsetna štampa pruža povoljne cijene na velikim tiražima.

Štamparski materijali i usluge.

Štampamo na svim standardnim tipovima papira - kunstdruk i ofsetni papir - sa gramažama od 80, 120, 135, 150, 200, 250 i 300, a nudimo i mogućnost štampe na teksturiranim Fabriano papirima. Takođe, u asortimanu posjedujemo i samolepive papire i pvc foliju, kao i samokopirajući NCR papir za blokovsku robu. Nudimo mogućnost plastifikacije papira toplom i hladnom plastifikacijom različitih debljina, knjigovezačke usluge, izradu korica, fascikli itd.

štampa velikOG formata

Savremena oprema i oprobani materijali.

Tehnologija koja ima nevjerovano širok spektar različitih primjena. Brendiranje enterijera, eksterijera i sajamskih štandova, vozila, oglašavanje putem bilborda, plakata i mobilnih reklama...

Oblast u konstantnom razvoju.

Štampa velikog formata se konstantno razvija. Prije nešto više od 2 decenije prešlo se na upotrebu pigmenata koji imaju veću postojanost na UV zrake, što je omogućilo procvat industrije. Poslednje decenije je u razvoju eko-solvent tehnologija čiji je cilj da poštuje zdravstvene i ekološke propise kako bi štampani materijal mogao imati širu primjenu. To nam omogućava da možemo sa sigurnošću da izrađujemo štampani materijal koji se aplicira u radni prostor, dnevni boravak ili spavaću sobu, bez bojazni o štetnosti po zdravlje i neprijatnim mirisima.

BRENDIRANJE
EKSTERIJERA

Mogućnosti su neograničene.

Prozorska grafika za brendiranje i dekorisanje izloga, izrada ulaznih portala od alubond-a sa osvetljenjem, štampa na materijalima koji se montiraju na fasade (cerada, mesh platno...)

Kompletna usluga.

Brendiranje eksterijera je zahtjevan posao koji u startu iziskuje detaljno mjerenje i dobro planiranje, posle kog se pristupa kreativnom dijelu posla, a koji podrazumijeva kombinovanje velikog broja materijala i tehnika, kao i završnu vizualizaciju objekta. Razumijemo potrebu klijenta da prije stupanja u izradu ima uvid u izgled finalnog proizvoda, te se trudimo da priložimo što realističniji prikaz. U finalnoj fazi, akcenat je na kvalitetnoj obradi materijala, montaži i konstrukciji koja treba da bude otporna na elemente i dugotrajna.

BRENDIRANJE
ENTERIJERA

Stvorite željeni ambijent.

Dekorisanje zidova štampom na pvc foliji i sječenim folijama, izrada reprodukcija slika na canvas platnu, uramljivanje, backlight platno, dizajn i izrada pultova i polica za poslovne objekte.
Izrada oznaka i putokaza za hotele i druge poslovne objekte.

Pomažemo da realizujete svoje ideje.

Bilo da se radi o poslovnom ili privatnom prostoru, kroz saradnju sa Vama ili Vašim arhitektama možemo da napravimo rješenja koja su originalna, kreativna i kvalitetno izvedena i realizovana.

visinskI RADOVI I MONTAŽA

Iskustvo i spremnost.

Naš iskusni tim sertifikovanih alpinista rješava sve situacije u kojima je upotreba skela i dizalica nemoguća ili nerentabilna. Montaže banera, cerada i svijetlećih reklama, kao i održavanje staklenih i drugih površina na zgradama.

Dozvole i sertifikati.

Za potrebe naših poslovnih klijenata čije pravne službe to zahtjevaju, obezbjeđujemo kompletnu dokumentaciju o osposobljenosti ljudstva za poslove koji se od njih zahtjevaju. 

BRENDIRANJE SAJMOVA I DOGAĐAJA

Bitan je utisak.

Predstavite Vašu kompaniju na sjamu ili proizvod/uslugu na event-u u Vašoj organizaciji. Od brendiranja štandova, pultova i pregradnih zidova štampanom folijom i 3d slovima, do dizajna i proizvodnje namjenskih pultova i štandova.

Planiranje prije izrade i vizualizacija.

U pitanju je još jedan segment našeg poslovanja u kom je vizualizacija jako bitan aspekt usaglašavanja zahtjeva klijenta sa našim mogućnostima realizacije. Naš cilj je da tim putem što više pojedinosti prikažemo grafički i time otklonimo nedoumice. 

REKLAMNE KONSTRUKCIJE I MOBILNE REKLAME

Raznovrsnost izbora.

Zastave sa jarbolima, shark baneri, x-baneri, rollup baneri. U ponudi imamo fabričke display wall-ove, ali i mogućnost da osmislimo i proizvedemo namjenska rješenja.

Budite u pokretu.

Sve ponuđene opcije su modularne, lako se rasklapaju i sklapaju, skladište i prevoze sa lokacije na lokaciju. Za postavljanje i demontažu nije potrebna nikakva posebna obuka, već jednostavna demonstracija uživo ili kratko uputstvo. 

POS
(POINT OF SALE) MATERIJAL

Istaći se na zasićenom tržištu nije rutinski zadatak.

Sve što je potrebno da bi se Vaš proizvod istakao na tržištu. Izrada namjenskih reklamnih polica, kutija, hengera i voblera za prodajne objekte.

Dizajn, vizualizacija, izbor materijala i načina izrade.

Kod POS materijala je jako važno napraviti rješenje koje daje željeni efekat, a da istovremeno nije komplikovano za izradu i ne odužima mnogo vremena u proizvodnji, kao i da se uklopi u određeni budžet. Razumijevanje ovih aspekata nam pomaže da ispunimo sve te zahtjeve.

BRENDIRANJE VOZILA

Najbolji tip pokretne reklame.

Dizajn, štampa i montaža folije koja Vaš automobil, pikap, kombi ili kamion pretvaraju u pokretnu reklamu.

Mnoštvo opcija.

U ponudi je nekoliko osnovnih materijala, tj. folija, koji se razlikuju po namjeni i fizičkim osobinama, a čija primjena zavisi od toga koliko su zaobljene površine vozila. Takođe, nudimo mogućnost laminacije dodatnom zaštitnom folijom, sa ciljem da se produži rok trajanja štampe, kako smanjenjem fizičkih oštećenja tako i djelovanjem sunčevih UV zraka na boju. Laminacija je od posebnog interesa kompanijama iz prehrambene industrije, koje zbog higijenskih i drugih propisa održavaju svoja vozila abrazivnim sredstvima za čišćenje i jakim sredstvima za dezinfekciju.

SVIJETLEĆE REKLAME I natpisi, FASADNA 3D SLOVA

Najupečatljiviji način isticanja.

Dizajn, vizualizacija i izrada svijetlećih reklama, totema, portala i pultova, fasadnih slova sa internim, pozadinskim ili indirektnim osvetljenjem. Neonske reklame sa novom LED tehnologijom koje se realizuju mnogo brže, traju dugo i lakše se repariraju u slučaju kvara ili oštećenja.

Svjetlost kao medij.

Svijetleći elementi podižu vidljivost sa većih udaljenosti, ističu natpise noću i stvaraju dobar estetski efekat. Moguće je postići raznovrsne efekte kombinovanjem različitih svojstava materijala kao što su transparencija, translucencija i refleksija, a isto tako i različitim vidovima osvetljenja - direktnog, indirektnog i pozadinskog. Moguća je čak i kreativna upotreba sijenke radi postizanja željenog efekta. 

SVI NAŠI PROIZVODI

BRENDIRANJE
VOZILA

input

BRENDIRANJE
ENTERIJERA

BRENDIRANJE
EKSTERIJERA

SVIJETLEĆE
REKLAME

FASADNA
3D SLOVA

PORTALI I
TOTEMI

ZASTAVE, BANERI I
JARBOLI

PLAKATI I
POSTERI

FOTO
TAPETI

MOBILNE
REKLAME

CERADNA I
MESH PLATNA

subtitles

BILBORDI I
MEGABORDI

branding_watermark

RESTORANSKI
PODMETAČI

MENIJI I
KUSOARI

FOLDERI ZA
ESCAJG

VIZIT
KARTE

FLAJERI I
BROŠURE

KATALOZI I
PROSPEKTI

KALENDARI

KARTE I
ULAZNICE

STALCI, DRŽAČI I
KUTIJE

FASCIKLE I 
KORICE

BLOKOVSKA
ROBA

ROKOVNICI I
NOTESI

ID BEDŽEVI I
KARTICE

KLJUČ
KARTICE

PRIVESCI I 
KEY-HOLDERI

KLIRITNE
BARIJERE

PODMETAČI ZA
ČAŠE

HOTELSKE
OZNAKE